معمولا پودرهای کپسول آتش نشانی BC از دو ماده بی کربنات سدیم و بی کربنات پتاسیم تشکیل شده اند. این دو ماده هر دو ساختاری بلوری دارند و برای استفاده به عنوان ماده موثر خاموش کننده پودر و گاز به کار می روند. این مواد هر دو غیرسمی و سازگار با محیط زیست می باشند.

از لحاظ قدرت خاموش کنندگی بی کربنات پتاسیم قوی تر از بی کربنات سدیم است. همچنین باید گفت که بی کربنات سدیم بازگشت حریق بیشتری نسبت به بی کربنات پتاسیم دارد. اما به دلیل قیمت مناسب تری که بی رکبنات سدیم دارد، امروزه از این ماده در بیشتر دنیا در جهت آموزش استفاده می شود.

از نقاط ضعف این دو ماده می توان به تخریب تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی پس از اطفای حریق با خاموش کننده آتش نشانی نام برد.