نوشته

تاریخچه آتش خاموش کن های پودری:

در کپسول های پودر و گاز پودر خاموش کننده وجود دارد که این پودر مخلوطی از گرد بعضی از مواد شیمیایی می باشد که از آن برای خاموش کردن آتش استفاده می کنند و یکی از مهم ترین موارد در ایمنی و آتشنشانی می باشند. در گذشته برای اینکه بتوانند از پودر خاموش کننده استفاده کنند آن را به درون قوطی هایی با اشکال مختلف می ریختند  و آن را در جاهای مناسبی قرار می دادند و هنگامی که آتش سوزی شروع می شد، درب قوطی را باز می کردند و پودر را بر روی آتش می پاشیدند. با گذشت زمان قوطی های پودری به کپسول های پودر و گاز تبدیل شدند.

کپسول آتشنشانی پودر و گاز قدیمی
کپسول آتشنشانی پودر و گاز قدیمی

کپسول آتشنشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی پودر و گاز همان طور که از اسم آنها مشخص می باشد با مواد پودری داخل سیلندر حریق را مهار می کنند. این خاموش کننده حاوی مقداری پودر هستند که توسط گاز ازت یا گاز دی اکسید کربن به بیرون پرتاب می شود و با قطع اکسیژن آتش را خاموش میکنند.

کپسول های پودر و گاز باید بصورت دوره ای کنترل شوند تا از آماده به کار بودن آنها اطمینان حاصل شود. کاربران عزیز باید به فشارسنج روی کپسول توجه داشته باشند، نشانگر این فشارسنج باید روی قسمت سبز رنگ باشد در غیر اینصورت نیاز به بازبینی و شارژ خواهد داشت.

خاموش کننده های پودر و گاز به تناسب نوع و کیفیت پودرموجود در سیلندربرای گروه های آتش  A B C D بکار می روند.

انتخاب پودرمناسب دارای اهمیت بسیاری می باشد و عدم تشخیص صحیح نوع پودر مصرفی میتواند خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را تحمیل کند، به همین دلیل مقاله کاملی درباره انواع پودر های موجود و کاربرد آن ها تهیه کرده ایم که با مطالعه این مقاله انتخاب مناسبی داشته باشید.

برای مطالعه مقاله پودر های خاموش کننده بر روی دایره زیر کلیک نمایید.

کپسول آتشنشانی پودر و گاز
به پشتیبانی نیاز دارید؟