کپسول سقفی بیوورسال

صفحه اصلیکپسول سقفی بیوورسال
نام محصول:

کپسول سقفی بیوورسال

توضیحات محصول:

کپسول های سقفی بیوورسال تجهیزی برای اطفا حریق هستند که در ساخت آن ها از آخرین تکنولوژی فوق مدرن کشور آلمان استفاده شده است. این کپسول ها قابلیت عملیاتی بسیار ایده آلی دارند و در مهار آتش های بزرگ بهترین امتحان را پس داده اند.

طراحی و ساخت این کپسول ها به این صورت است که دوست دار محیط زیست هستند و محتویات آن سبب ایجاد خورندگی وسایل نمی شود به همین دلیل در کارگاه ها که تاسیسات بسیار حساسی دارند استفاده می شود تا در موقع بروز حادثه هیچ صدمه ای به تجهیزات وارد نشود.

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.