دسته: مقالات

عملکرد بیوورسال چگونه است؟

مواد بیوورسال به سرعت در برابر آلودگی های نفتی واکنش نشان می دهند. این مواد با تزریق منابع انرژی قابل مصرف میکروارگانیسم حاضر بر روی سطح مورد نظر، باعث فروپاشی ساختار ماده نفتی می شوند. در انتها، CO2 و H2O خروجی، به عنوان تنها فرآورده های طبیعی فرآیند فروسایی باقی می مانند.

تاثیرات مثبت بیوورسال بر روی محیط زیست

دهه های اخیر دوره سیاهی برای اراضی جنگلی زمین بوده است. آمار نشان می دهد که در کشور ایران، سالانه حدود ۱۰ هزارهکتار از جنگل ها دچار حریق شده اند. علاوه بر از دست رفتن منابع عظیم جنگل ها،آلودگی های جانبی این آتش سوزی ها…

ویژگی و کاربرد کپسول بیوورسال

توانایی اطفا حریق تمام گروه های آتش گروه A : آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولاً دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنهـا معمـولاً بـه همـراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ میدهد. همانند چوب و پلاستیک. گروه B : آتش…

علت عملکرد بی نظیر کپسول های بیوورسال در اطفا حریق چیست؟

کپسول های بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارند. حرارت: خاموش کننده بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت…

عملکرد محصولات بیوورسال در اطفا حریق گروه جامدات اشتعال پذیر

در ابتدا خاموش کننده بیوورسال ، پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک، سریعا به لایه های سطحی نفوذ می کنند. با نفوذ این مواد، سطح جامد سرد و منافذ سطحی نیز مسدود می شوند. به همین خاطر…

مقایسه خاموش کننده پودری BC و ABC

قدرت خاموش کنندگی: خاموش کننده پودری ABC با پودر مونو آمونیوم فسفات، نسبت به خاموش کننده پودری BC قدرت خاموش کنندگی بسیار بالاتری را دارا است و کلاس های حریق بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد. خاموش کننده پودر و گاز ABC، آتش های…

اقدامات لازم بعد از عملکرد سیستم اطفای حریق آیروسل چیست؟

برای کاهش احتمال آسیب به تجهیزات حساس، حدود ۱۰ دقیقه بعد از تخلیه گاز، به وسیله یک فن قوی که به صورت اتوماتیک از پانل اطفای حریق دستور می گیرد و کنترل می شود، بهتر است کل غبار آیروسل تخلیه شود. طبق استاندارد و توصیه…

کاربردهای سیستم اطفای حریق آیروسل

استفاده از عوامل اطفاء حریق دو کاربرد دارد: به‌عنوان سامانه‌ی غرقه سازی کامل آتش (Total Flooding) یا به‌عنوان سامانه‌ی اطفاء حریق برای استفاده‌ی موضعی. برای دستیابی به اطفاء حریق با اشباع کامل، باید تعداد کل آئروسل‌های موردنیاز برای خاموش کردن آتش درون فضای ثابت تعیین…

سیستم اطفای حریق آیروسل

اطفای حریق آیروسل متراکم، شکلی از سیستم اطفای حریق مشابه سیستم اطفای حریق گازی یا سیستم اطفای حریق شیمیایی خشک و مبتنی بر ذرات است. اطفای حریق آیروسل از عاملی برای خاموش کردن آتش استفاده می‌کند که حاوی ذرات جامد بسیار ریز و ماده‌ی گازی…

به پشتیبانی نیاز دارید؟