نمونه کار

کیسه کادو

این کیسه ها از جنس نمد ، دست دوز و به رنگ قرمز تهیه شده اند، سفارش رنگ های دیگر نیز پذیرفته میشود .

امکان سفارش سایز های بزرگتر وجود دارد

سایز ٣ : ١٢*١۴ سانتی متر ٧٠٠٠ تومان

*** اندازه داده شده فضای داخلی کیسه را شامل میشود

Categories
به پشتیبانی نیاز دارید؟