قدرت خاموش کنندگی: خاموش کننده پودری ABC با پودر مونو آمونیوم فسفات، نسبت به خاموش کننده پودری BC قدرت خاموش کنندگی بسیار بالاتری را دارا است و کلاس های حریق بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد. خاموش کننده پودر و گاز ABC، آتش های…