دهه های اخیر دوره سیاهی برای اراضی جنگلی زمین بوده است. آمار نشان می دهد که در کشور ایران، سالانه حدود ۱۰ هزارهکتار از جنگل ها دچار حریق شده اند. علاوه بر از دست رفتن منابع عظیم جنگل ها،آلودگی های جانبی این آتش سوزی ها…