اسپری آتش نشانی بیوورسال

صفحه اصلیاسپری آتش نشانی بیوورسال
نام محصول:

اسپری آتش نشانی بیوورسال

توضیحات محصول :

بیوورسال به صورت کنسانتره فرمول شده و به وسیله آب رقیق می شود و با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها، آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و بعد از آن، امکان اشتعال مجدد نخواهد بود.

اسپری آتش نشانی بیوورسال با وزن 500 میلیمتر در بازار موجود است. این محصول که ساخته شرکت تدبیر است وزن و اندازه کوچکی دارد و حتی برای کودکان نیز قابل حمل و استفاده است.

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.