گاز کربنیک CO2

نام محصول:

کسپول گاز کربنیک CO2 تدبیر

کسپول آتش نشانی گاز کربنیک CO2جزو خاموش کننده های پر کاربرد برای ایمنی منزل و محیط کار است.

گاز دی اکسید کربن، غیر قابل احتراق، بی بو، غیر سمی و سنگین تر از هوا است. چگالی این گاز ۵/۱ بوده و رسانای الکتریسیته نیست. از مهمترین خصوصیات این کپسول این است که باعث ایجاد خسارت به مواد و وسایل موجود در محیط حریق نمی شود. بنابراین در مواردی که یک سری مواد با ارزش دچار حریق شده اند. این کپسول آتش نشانی بهتر از آب عمل می کند.

گاز کربنیک برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است چرا که به دلیل هدایت برق و حذف مواد خاموش کننده باعث اتصالی یا خرابی قطعات حساس نمی شود.

عملکرد کپسول آتش نشانی گاز کربنیک چگونه است؟

مکانیزم عملکرد کپسول آتش نشانی گاز کربنیک به 3 صورت انجام می گیرد اینگونه که آتش و حریق را در ابتدا با تشکیل یک لایه سنگین و مقاوم در برابر عبور هوا خفه می کند در ادامه اکسیژن هوای اطراف را کاهش می دهد و با این کار آتش را سرد می کند.

مزایای استفاده از کپسول گاز کربنیک:

  • یک ماده پایدار است و کیفیت خود را از دست نمی دهد.
  • غیر سمی، غیر خورنده و عایق الکتریکی
  • مناسب برای کلاس آتش های B ، A  و C
  • بدون خطر در مجاورت برق
  • آسیب نرساندن به تجهیزات

کاربرد کپسول گاز کربنیک:

  • خاموش کردن آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال
  • خطرات و آتش سوزی های وسایل برقی
  • خاموش کردن آتش مواد کربن دار

سوالات متداول کپسول گازکربنیک

مزایای استفاده از کپسول آتش نشانی co2 چیست؟

این کپسول آتش نشانی غیر سمی است و اثرات مخربی روی مواد ندارد و برای آتش سوزی های گسترده نیز کاربرد دارد.

کاربرد کپسول آتش نشانی co2  چیست؟

این کپسول برای آتش هایی با حجم زیاد وهمچنین بهترین خاموش کننده برای حریق برق است.

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.