کپسول آتش نشانی پودر و گاز

در حال نمایش 2 نتیجه

کپسول آتش نشانی پودر و گاز 12 کیلویی

مشخصات کپسول آتش نشانی پودر و گاز 12 کیلویی تیپ خاموش کننده                              12 کیلویی پودر و گاز مواد خاموش کننده                              پودر درجه یک BC کاربرد      […]

کپسول آتش نشانی پودر و گاز 6 کیلویی

مشخصات کپسول آتش نشانی پودر و گاز 6 کیلویی تیپ خاموش کننده                              6 کیلویی پودر و گاز مواد خاموش کننده                              پودر درجه یک BC کاربرد      […]