کپسول آتش نشانی گاز کربنیک

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کپسول آتش نشانی گاز کربنیک تدبیر 12 کیلویی

قابلیت خاموش کردن انواع مایعات قابل اشتعال کاربرد در کارخانجات مواد شیمیایی
 غیر خورنده بوده و بدون آسیب رساندن به تجهیزات

کپسول آتش نشانی گاز کربنیک تدبیر 6 کیلویی

توانایی اطفا انواع مایعات قابل اشتعال مناسب برای کارخانجات مواد شیمیایی
 غیر خورنده بوده و بدون آسیب رساندن به تجهیزات
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.